Odošli kvíz a vyhraj druhý diel

knihy Lucifer junior!

Druhý diel knihy Lucifer junior vyjde na jar 2018.  Vyžrebujeme troch výhercov, ktorí správne odpovedali na všetky kvízové otázky.